Fotoskolans jubiléumsbok 1966–2016

190 kr200 kr

Fotografisk utbildning i Göteborg fyller 50 år!

Med denna publikation skriver vi historia. Genom att särskilt belysa ett urval av de runt åttahundra fotografer som gått på skolan, allmänt kallad Fotoskolan, uppmärksammas och diskuteras fotografins olika genrer och utveckling under ett halvt sekel. Från 1966 till 2016.

En väsentlig del av den relativt korta tid som förflutit från det att fotografin lanserades 1839. Lägg därtill den accelererande utvecklingstakten inte minst när det gäller produktion och medier.

Vissa menar att om fotografin uppfanns på 1830-talet så upptäcktes den först på 1960-talet. 1966 har Michelangelo Antonionis kultförklarade film Blow-Up premiär och är årsbarn med skolan. Man kan undra hur många som då hade rollkaraktären David Hemmings, den kaxiga, coola och undersökande fotografen, som ikon. Enligt hörsägen lär det ha gått åt särskilt mycket hopknycklat bakgrundspapper på skolan det året. Hemmings stod i sitt mörkrum och förstorade sina gåtfulla bilder en gång, två gånger … – men nu går det fort. Zoom säger det och världen, objektet kommer närmare och närmare. Det fotografiskt registrerade bearbetas genom digitala verktyg. Den visuella läskunnigheten hos betraktaren har ökat. Genom webbens panoptiska blick är hela världen blottad och fotograferad. Förutsättningarna att vara fotograf har drastiskt förändrats. Vad är då konstant? Bilden i sig? Papperet? Ytan? Att fånga bilden och fängsla betraktaren?

Varje årskull på skolan har utifrån sin historia och samtid varit framtidsskapande. Ett förhållande och en möjlig konstant och förutsättning för det unika och personliga bildberättande som presenteras här. Skolan har genom åren varit en plats för såväl det stora allvaret som det fria lekfulla experimenterandet.

Välkommen in i boken och mötet med en otroligt rik skatt av bilder och spännande fotohistoria speglad i fotografiets olika temperament, roller, uttryck, tekniker, influenser, förutsättningar, sammanhang, medier, utveckling och förändring med fokus på bilden som berättare.

Här får du också ta del av fotografernas minnen och reflektioner, resonemang kring fotografi och utbildning, lärares och programansvarigas erfarenheter av teknik, politik och metodik.

Ett stort och innerligt tack till alla som gjort denna bok möjlig! Särskilt fotograferna som så generöst och omsorgsfullt bidragit med sina bilder, tankar och sin tid.

Kalle Sanner
Redaktör och f.d. programansvarig

Karin Lyth
Redaktör och f.d. rektor

Rolf Svensson
Redaktör och f.d. programansvarig

Nollställ
Artikelnr: FUG50 Kategori:

Beskrivning

Copyright © 2016 YrgoFotografier: Respektive fotograf | Intervjuer: Niclas Östlind

Redaktörer: Kalle Sanner | Karin Lyth | Rolf Svensson

Grafisk formgivare: Julius Åsling

Typsnitt: Theinhardt, Optimo

Tack till: Arctic Paper | Göteborgstryckeriet | Hasselblad

Omfång: 344 sidor

Tryck: Hybridtryck, Göteborgstryckeriet

Bindning: Förlagshuset Nordens Grafiska AB

Papper: Munken Kristall, 150 g/m² Arctic Paper

Klot: Tele Legatoria, Cialinen 2037

ISBN 978-91-639-2377-7